עיצוב ותכנון פנים עבור 8 יחידות צמודות קרקע בשטח הכולל של 1500 מ"ר. כל יחידת מגורים בעלת גינה