מלון דירות בשכונת כרם התימנים בתל אביב. הסבת בניין מגורים ל-9 יחד' נופש בגודל ממוצע של כ-